Sedummatter, der ingen andre ting vil gro

Sedummatter kan brukes der ingenting annet vil vokse, og det blir flott!

Sedum er en svært tørketålende planteslekt, som også er viltvoksende i Norge. Det vanlige norske navnet på sedum er bergknapp. De lave og krypende bergknappsortene produseres på såkalte sedummatter. Disse mattene er spesielt godt egnet til bunndekke i for eksempel skråninger eller langs husvegger. I en sedummatte er det opp til 12 sorter og arter med bergknapp. Det betyr at det er arter som blomstrer til forskjellig tid og sedummattene vil endre farge flere ganger igjennom sesongen. Det betyr at sedummattene er spesielt vakre og lever med årstidene.

Når sedummattene er etablerte kreves det minimalt med vedlikehold. Det eneste man trenger er å eventuelt fjerne litt ugress hvis det har kommet noe. Det er svært lite ugress som vil etablere seg i sedummattene, når de har ligget en sesong.

Sedummatter kan brukes på næringsfatting og skrin jord, det trengs minimalt med næring. Sedum er tørketålende og lite krevende.

sedum sedummatte bare hage skråning
Tror du sedummatter passer i din hage?

ta kontakt med barehage på e post:
post@barehage.com, eller ring 94 25 75 34

Sedummattene er lagt i skråningen, her er det vanskeling å få annet til å gro, og kronglete med vedlikehold. Fargespillet går nå i rødt, før på sommeren var det gult og hvitt som dominerte.
sedum bare hage gartner akershus
sedummatter sedum gartner bare hage
sedum sedummatte gartner bare hage
Sedum sedummatte prydgress skråning gartner skedsmo
Sedummatte i kombinasjon med prydgress.
Sedum i bratt skråning, fine hager bare hage
sedum i singel dekorstein steinhage
Sedum i kombinasjon med dekorsrtein og fin singel
Sedum lagt i en bratt leirete skråning. Blomstrer i gult og hvitt, senere på sommeren kommer mer fiolett og rødt.