Etablering av hager

Brukervennlighet
Hva skal området brukes til? Det er viktig å tilrettelegge for praktisk bruk av hagen. Skal den brukes til fysisk aktivitet eller annen form for avkobling? Kanskje en nyttehage med frukt og grønnsaker, eller en prydhage?
Det bør i alle fall
legges til rette så man, så enkelt som mulig kan drive skjøtsel / vedlikehold av de forskjellige elementene i hagen.

Plantevalg
Å velge ut riktig plante på riktig sted kan være den vanskeligste, men også den viktigste oppgaven. Noen planter er rett og slett uvenner, og kan ikke stå sammen i et bed. Andre planter drar nytte av hverandre, med utveksting av næringsstoffer eller ved tiltrekking av insekter som er til nytte for naboplantene.
Ellers er det viktig å velge ut planter med farger som harmonerer sammen, eller framhever hverandre.

Andre elementer å ta hensyn til kan være. Høyde, bredde,  blomstringstid, sol eller skygge, fuktig eller tørr jord og plantenes individuelle krav til krav til jordas næringsinnhold og struktur.

Enkelte planter kan være fine og passe inn mens de er unge, men hvordan er de om 20år? Mange trær kan fåes i småvokste sorter som gjør at de vil passe inn på mindre plasser.

Skjæriming for vær og vind
Ved å lage en god leplanting på et trekkfult sted kan man øke gjenomsnittstemperaturen med flere grader. Da kan man plante mindre herdige planter i området som har fått vindskjærming, eller få større avling i grønnsakshagen. Det kan også være en god løsning ved en terrasseplatting eller sittegruppe.

Helheten
Arkitektur og omgivelser spiller en stor rolle i utforming av hagen og ved plantevalget. Valg av stilart vil henge sammen med de lokale forhold og tradisjoner. Står hagen i stil til hus og tomtestørrelse? Skal hagen gi inntrykk av å ha flere "hagerom" eller skal den være mer som en åpen plass med god oversikt? Dette er noen av tingene man må ta stilling til og som avgjør helhetsintrykket til uteplassen og området som helhet.
 
Ferdig resultat. Utført av "bare hage" gartneren for folk flest
Beddet er kantet med brune stålkanter.  Her har også gartneren integrert et diamantformet urtebed i samme materiale
Før gartneren tok fatt på arbeidet sto det en stor Thuja like ved terrassen.
Tråkkheller i skifer lagt av "bare hage" gartneren for folk flest
Bildene er fra en rekkehushage hvor bedet har fått stålkanter og et diamantformet integrert urtebed. Stålkantene er med på å definere formen på beddet og hindrer at plenen vokser inn i beddet. Stålkantene forenkler vedlikeholdet og reduserer behovet for luking.
Det er lagt tilpassede tråkkheller i skifer fra terrasse og til hageporten. Det er også lagt noen tråkkheller i selve beddet for å gjøre adkomsten enklere ved luking eller høsting av druer, plommer og urter. Fuglemateren har fått skiferheller med dekorstein i fugene. Beddet har en blanding av stauder, prydgress, urter, klatreplanter, små busker og dvergtrær.
Kontakt på e-post
eller tlf. 94 25 75 34

Etablering av hager og bed

staude bed i rekkehushage etter et år. Av bare hage, gartneren for folk flest
staudebedet som er designet og etablert av bare hage, er blitt ett år, og blomstrer fantastisk i juni.
I juni blomsrer akeleier og skogsymre, Senere på sommeren vil de noe høyere staudene komme i blomst i bakkant. Etablering av bed designet av bare hage, gartneren for folk flest.
Etter ett år har staudene etablert seg, og beddet har blitt frodig. Det er først nå man ser om designen er vellykket, og om plantene trives. Disse tre bildene er tatt i juni. Senere på sommeren vil de mer høyreiste staudene komme i blomst i bakkant. Etter hvert vil rødkattebusken, og vindruene klatre i espalieet, på den lune veggen.