gammel plen med fyllmasser og nettinggjerde

Etablering av hager

grusgang finpukk taxus hagerørkvein kantprofil i galvanisert stål
bare hage har lagt veiduk og kantprofiler i galvanisert stål
grusgang sedum i pukk galvanisert kantprofil
høstfarger samplantning gartner bare hageBrukervennlighet
Hva skal området brukes til? Det er viktig å tilrettelegge for praktisk bruk av hagen. Skal den brukes til fysisk aktivitet eller annen form for avkobling? Kanskje en nyttehage med frukt og grønnsaker, eller en prydhage?
Det bør i alle fall legges til rette så man, så enkelt som mulig kan drive skjøtsel / vedlikehold av de forskjellige elementene i hagen.

Plantevalg
Å velge ut riktig plante på riktig sted kan være den vanskeligste, men også den viktigste oppgaven. Noen planter er rett og slett uvenner, og kan ikke stå sammen i et bed. Andre planter drar nytte av hverandre, med utveksting av næringsstoffer eller ved tiltrekking av insekter som er til nytte for naboplantene.
Ellers er det viktig å velge ut planter med farger som harmonerer sammen, eller framhever hverandre.

Andre elementer å ta hensyn til kan være. Høyde, bredde,  blomstringstid, sol eller skygge, fuktig eller tørr jord og plantenes individuelle krav til krav til jordas næringsinnhold og struktur.

Enkelte planter kan være fine og passe inn mens de er unge, men hvordan er de om 20år? Mange trær kan fåes i småvokste sorter som gjør at de vil passe inn på mindre plasser
.
Skjeriming for vær og vind
Ved å lage en god leplanting på et trekkfult sted kan man øke gjenomsnittstemperaturen med flere grader. Da kan man plante mindre herdige planter i området som har fått vindskjærming, eller få større avling i grønnsakshagen. Det kan også være en god løsning ved en terrasseplatting eller sittegruppe.

Helheten
Arkitektur og omgivelser spiller en stor rolle i utforming av hagen og ved plantevalget. Valg av stilart vil henge sammen med de lokale forhold og tradisjoner. Står hagen i stil til hus og tomtestørrelse?
Hagen kan understreke utformingen på boligen ved å føre linjene videre ut i hagen. Eller skal det lages mykere kurver i linjene?  Skal hagen gi inntrykk av å ha flere "hagerom" eller skal den være mer som en åpen plass med god oversikt? Dette er noen av tingene man må ta stilling til og som avgjør helhetsintrykket til uteplassen og området som helhet.

Disse bildene er fra en hage hvor det er bygget terrasse i støpt betong. Som kontrast til dette er det valgt å lage avrunnede former med kantprofiler i stål. Deler av hagen er dekket med finpukk. Langs boligen er beplantningen dekorert med elvestein.
betongterrasse mot hage nettinggjerde
gravemasser i plen etter anlegg av betongterrasse
Hagen var full av gravemasser og ugress før oppstart. Tykk veiduk skiller massene og hindrer ugress. Som skille mellom plen og bed brukes kantprofiler i galvanisert stål. I gangstien er også rundsingelen avgrenset med kantprofil, slik at det ikke blandes med knust finpukk langsmed stien. Rundsingel har en litt annen tekstur enn finpukk. Det ble anlagt ny plen på sørsiden av boligen, slik at man har en plass for lek og aktiviteter. Tre trær har blitt plantet, de vil på sikt skape en helhet med trekroner som skaper en fullstendig helhet på eiendommen.
etablering av prydgress i bed bare hage
bare hage etablerer prydgressbed med kantprofil
I denne hagen ble det blandt annet anlagt et prydgressbed. Her også med kantprofiler i galvanisert stål som skille mellom plen og bed. Plantene settes ut i riktig avstand. Etter ett år er bedet godt etablert.
thuja fjernes etablering av frodig staudebed gartner lillestrøm
frisk kompostjord og urtebed i diamant bare hage  gartner lillestrøm
nyplantet bed og tråkkheller bare hage gartner lillestrøm
stauder er etablert frodig bed bare hage gartner
Liten rekkehushage blir oppgradert med frodig staudebed og tråkkheller i skifer. Den gamle thujaen fjernes. Torvlaget i plenen skaves av. For å skape en følelse av perspektiv, er tråkkhellene størst ved terrassen, og mindre og mindre jo lengre vekk fra oppholdsplassen de blir lagt. Det siste bildet er fra året etter beplantningen. Da er bedet blitt frodig og de fleste plantene er godt etablert.
staudebed etablert blomster av bare hage gartner lillestrøm
post@barehage.com

tlf 94 25 75 34

Bare Hage
Helt grønn kompetanse
Beskjæring             Prosjekter            Bare Hage anbefaler           Lenker
calamagrostis acutiflora etablert som hekk bare hage
grushage med taxus calamagrostis og sedum bare hage
miscanthus sinensis kleine fontain bare hage
stein i hagen mot plen bare hage
geranium spiaea svarthyll bare hage gartner
høstfarger av samplanting bare hage
Disse bildene er fra et par år etter etablering
prydgress bare hage gartner lillestrøm lørenskog