Noen prosjekter av bare hage

Dette er et heller trist område i hagen, som ligger i halvskygge. I bakkant er en bratt skråning. Mot nord grenser hagen til et lite skogholt.
staudebed før arbeid av bare hage, gartneren for folk flest
staudebed ferdig plantet av bare hage
Beddet er i to nivåer, hvor det øverste nivået er et surjordsbed med noe større busker, og en blodhengebøk (Fagus sylvatica 'Purple Founatin') som et sentralt element. Det nederste nivået er fylt av diverse stauder. For å skli bedre inn i omgivelsene er beddet kantet med håndplukket sprengstein. Mellom steinene er det plantet lave sedumsorter og murtorskemunn (Cymbalaria murealis). Det er lavere planter i forkant og høyere planter bakover.
Kontakt bare hage på post@barehage.com  eller tlf 94 25 75 34

Gartner André Paulsen klargjør staudebed
Etter noen dager med godt gartnerarbeid, begynner den nye delen av hagen å ta form.
Nytt staudebed i naturhage
Kun stein og leire før bare hage setter spaden i jorda.
ugress, leire og stein av bare hage.
sedummatter og kulestein laget av bare hage
Hagerørkvein og kantprofiler i stål av bare hage
hage under arbeid. Ferdigplenen blir lagt
Gulbambus (Fargesia murielae) i kulestein med kantprofil av stål.
Hage med ferdigplen, sedummatter og kulestein
Hagen hadde ingen ting før vi startet. Kun leire og stein.
Treplatting med rundstein, og langs veggen var eneste element i hagen
Dette er en tilstøtende hage hvor to gode naboer ønsker en helhet på anlegget sitt. Hagen utformes som lettstelt og moderne. Plenen har kantprofiler i stål ved alle bed,  og sedummatter i skråningen ned mot den vestvendte naboens gårdsplass.
Leire og stein med ferdige plantehull for bare hage
Det var på forhånd gravet ut plantegroper til trær.
Kantprofiler av stål skaper en barriære for plenen, så gresset ikke sprer seg og blir til ugress. Som en skjærmende hekk er det plantet hagerørkvein (Calamagrostis acutiflora 'Overdam'), som er et lett og luftig prydgress.
Sedummatter i skråning og dekorsteinsbed langs platting.
ferdigplenen legges og hagen er grønn og frodig i løpet av noen timer.
Gulbambus (Fargesia murielae) i kulestein.
Dette er en naturhage som skulle få et nytt opphøyet bed med blanding av stauder, vintergrønt og små busker. For å ikke få et for stramt uttrykk ble det valgt håndplukket sprengstein som kant på bedet
Hage av dekorstein
Dette er en liten atriumhage, hvor det er brukt dekorstein i diverse størrelser for å lage struktur i overflaten. Det er laget sti av kvadratiske betongheller. Denne hagen ble til i gjennom et samarbeid med Helle's Hage.
Dekorstein og betongheller legges av bare hage
Dekorsteinen skaper spennende struktur
Betonghellene skaper en kontrast til de runde dekorsteinene. Det er også anlagt 3 nye bed, som vil bli frodige til neste år.
Dekorsteinen blir dandert for å skape en spennende struktur.