hydragea paniculata og spiraea japonica magic carpet
høstfarger bare hage prosjekter
Bare Hage

helt grønn kompetanse

Prosjekter

Etablering av hager           Beskjæring          Bare Hage anbefaler          Lenker
Stor stein med vaier til klatreplante bare hage gartner  lillestrøm
prosjekter med dekorstein og tråkkheller
Kantprofin og bark av bare hage
Hage før oppstart med rekkverk
prydgress dekorstein kantprofil bare hage gartner
Dekorstein platting kantprofil prosjekt av bare hage
hjørnebed med stauder, kantprofil i galvanisert stål bare hage
På denne siden er noen bilder av tidligere prosjekter utført av Bare Hage
Ønsket var å oppgradere eksisterende hage til et mer moderne og stilrent område. For å få enklere tilgang på hagen, ble terrassegjerdet fjernet. Da vil man oppleve å være i hagen, i stedet for å være på terrassen. ved å sette kantprofil i stål langs hekken, vil man få et mye renere inntrykk, og man får et markert skille mellom plen og bark.
Staudebed med dekorstein og kantprofil langs hekk
Det er lagt tråkkheller i bedet slik at man har et sted å tråkke når man skal ut fra terrassen
Før vi startet hadde terrassen gjerde som skilte av mellom hagen og boligen
Kantprofilen er montert og det er lagt bark under hekken
Rekkverk på terrasse er fjernet og bedet dekorert med dekorstein
Humleplanten skal slynge seg rundt en vaier som er festet i denne steinen og opp i taket over
Et steudebed ble anlagt i hjørnet av hagen, godt synlig fra terrassen
geranium, sedum og svarthyll av bare hage
Enebolig med utgravet og grovplanert uteareal. Kunden ønsket en moderne hage hvor de rette vinklene på boligen vidreføres i hageanlegget. Underlaget i det som skal bli grøntområde består hovedsakelig av stein og grus. For å sikre god etablering og magasinere nok fuktighet i sommermåndene var det nødvendig å tilføre 40 - 50 cm god hagejord. I samarbeid med Alt i asfalt ble det satt opp en støttemur, slik at den bratte skråningen ned mot plenen kunne utnyttes. I overkant av støttemuren er det plantet vintergrønn barlind (Taxus x media 'Hillii') og krypkirsebær (Prunus pumila var depressa) som etter hvert vil henge litt over muren og dekke en del av bunnsjiktet mellom barlindplantene. Mellom buskbeplantning og vei er det lagt et dekke med sedummix. Ved inngang er det felt inn to rektangulære bed med bunndekkende urter og en rød vrihassel (Corylus avellana 'Red Majestic')
Privatbolig med helt nytt hageanlegg
Brune tråkkheller i veiduk av hagegartner bare hage
diverse urter i bed ved inngang bare hage
ferdigplen legges av bare hage garetner
fyllmasser og bygningsmaterialer før oppstart
bak støttemuren legges jord
bare hage legger ferdigplen og plasserer plantekasser
Tråkkheller i imitert betong legges innenfor kantprofil av corten. På yttersiden kommer plen
Før oppstart var det sprengstein og fyllmasser i hagen
Støttemur og ferdigplen. Mellom mur og vei er det lagt sedummatter
Store blomsterkasser i cortenstål er satt opp mot parkering
Hyggelig inngangsparti med to bed.
Støttemuren er ferdig og skråningen klargjøres med plantejord
Lav støttemur i skråning
Denne delen av hagen var bratt og nesten ubrukelig. Det ble satt opp fire lave støttemurer i grovhugget granitt, slik at området blir mer praktisk og tilgjengelig. Det skal også bli plass til en liten kjøkkenhage og et cafébord og et par sitteplasser.
før oppstart av bare hage
bare hage etablerer lave støttemurer
murene av storgatestein vokser i hagen
buede murer av storgatestein bygget av bare hage gartner
storgatestein mur bark bare hage prosjekter gartner
bed for kjøkkenhage er klart gartner lillestrøm
støttemur storgatesten skråning bare hage gartner lillestrøm
Det ble plantet barlind (Taxus x media 'Hillii') som grenseskiller rundt hagen. Barlind er en ganske saktevoksende vintergrønn plante som egner seg godt til formklippet hekk. Dette er en flott plante som kunne erstattet mange tujahekker. Barlind blir mørkegrønn og kan bli over 3 meter høy. Som formklippet hekk kan den holdes i ønsket høyde ved å beskjære den på våren eller sommeren. Krever ganske lite stell, siden den vokser relativt langsomt. Det er også plantet et tuntre som vil skape litt skygge og gjøre hagen lunere.
Hekk som grenseskille rundt hage
barlind taxus x media prosjekter bare hage
prosjekter av bare hage taxus x media bare hage
tuntre vanningssekk hekk prunus sargentii bare hage
høstfarger prosjekter bare hage gartner lillestrøm
nyplantet prosjekter klar for vinter av bare hage gartner
taxus i plantebenk med snø bare hage
cedertre og ilex om natten bare hage prosjekter
stor plassbygget kasse med palnter bare hage gartner
taxus i benkekasser bare hage gartner lillestrøm
rund plantekasse med grantre bare hage
buxus pyramide bare hage prosjekter gartner
Beplantnig utenfor kjøpesenter
Bilder av enkelte prosjekter
hekk prydgress duk gartner bare hage
dekorstein og kantstein hjertetre Cercidiphyllum japonicum pendulum
kantstein granitt bare hage prosjekter gartner lillestrøm
Kantstein i granitt. Som bunndekke er det dekorert med dekorstein
Ny beplantning langs gjerde. Barlind (Taxus x media 'Hillii'), Hengehjertetre (Cercidiphyllum japonicum 'Pendulum') og to små snøklokkeskjærsmin (Philadelphus 'Snowbelle')
Hekk av prydgress plantes. Tykk veiduk hindrer ugress. Senere skal det dekkes med fin singel/pukk
rododendromblomster prosjekter bare hage gartner lillestrøm
formskjæring sameie takhage gartner lillestrøm
Rhododendron i blomst
Skjøtsel på takhage. Mye vintergrønt er formklippet med en teknikk som kalles cloudpruning, og er inspirert av skyene på himmelen
cloudpruning taxus gartner bare hage lillestrøm
plantegrøft bare hage gartner lillestrøm agnbøk
planteavstand agnbøk gartner lillestrøm bare hage
agnbøk hekk plante bare hage gartner
kargjøring agnbøk hekk bare hage gartner
agnbøk planter hekk bare hage gartner
sedummatter dekorstein prydgress gartner hage lillestrøm
bed beleggingsstein dekorstein sedum gartner lillestrøm
sedum dekorstein prosjekter bare hage gartner
vintergrønt prosjekt skråning gartner bare hage
taxus baccata rapendens bare hage gartner
hydrangea anomala ssp petiolaris gartner lillestrøm
busker prydgress dekorstein gartner lillestrøm hage
sedummatter gartner bare hage lillestrøm
euonymus fortunei emerald gold gartner hage
kantprofil stål steinkant fiberduk gartner lillestrøm
blandingshekk prydgress ferdigplen gartner bare hage
naturhage naturstein trapp sedum gartner hage
trapp naturstein sedum gartner lillestrøm hage
grusarmering rundsingel gartner bare hage lillesrtøm
kantprofil i stål mot vegg bare hage
sedum prydgress busker skråning gartner hage
dekorstein elvesingel gartner bare hage
liten furu formet av bare hage gartner
ferdigplen bare hage gartner lillestrøm gress
acer palmatum garnet dekorstein hage gartner
humulus lupulus vaier bare hage gartner
vannspreder nysådd plen hage gartner lillestrøm
ungarnsyrin samplanting dekorstein gartner hage lillestrøm
echinaceae purpurea staude hage gartner lillestrøm
kantprofil stål bare hage gartner lillestrøm
steinkant naturhage stauder gartner hage lillestrøm
steinhage tråkkheller betong dekorstein hage gartner
steinhage gartner atriumhage bare hage
gresskant magic carpet hage gartner lillestrøm
kantprofil jord dekorstein spirea plante gartner
ny hage gartner lillestrøm planter anlegg
støttemur sedum agnbøk carpinus betulus gartner
rundstein dekorstein dekor prydgress hagedesign gartner
euonymus planipes bare hage gartner lillestrøm
Hekk av agnbøk (Carpinus betulus) plantes. Steg for steg.
Avgrenset bed med prydgress og stauder. Det er brukt dekorstein som bunndekke og sedum i ytterkantene. Sentralt står et lite koreabeinved tre (Euonymus planipes).
Trapp av naturstein dekorert med sedummatter og rundsingel.
Sedummatter med klatrebeinved. senere skal ildkaprifol vokse i espalier på veggen
Atriumshage med dekorstein og rektangulære tråkkheller. Det ble også anlagt 3 staudebed.
Rundsingel i grusmatter skaper et fast dekke og man kan sette sykler på støtte uten å synke ned.
Det ble plantet i store kasser og plassbygde bed. Prosjektet ble utført seint på høsten, og det falt snø over natten. Det er blitt brukt mye planter med spiselige bær og frukt, slik som tyttebær og eple.
Skråning med sedum. over muren er det plantet en hekk av agnbøk, som vil bli formklippet og tett etter hvert.
prydgress hekk calamagrostis acutiflora karl forster
Blandingshekk med dekorstein mot vei. Kantprofiler av galvanisert stål skal skille mellom bed og det som skal bli plen.
duftende geranium spessart bare hage prosjekter
 
kontakt bare hage post@barehage.com  tlf 94 25 75 35