Prosjekter 2015

jord matjord før oppstart prosjekter 2015
gartner kantstein prydgress i sedum prosjekter
gartner lørenskog skedsmo skråning prydgress prosjekter
blomsterkasse prosjekt terrasse gartner bare hage
Ny bolig uten opparbeidet hage. Paulsrud hagedesign hadde først laget en skisseidé. Kunden ønsket en fin og lettstelt hage med moderne preg. Plen ble lagt på det flate partiet, og storgatestein som skille mellom asfalt og beplantning. I skaråneingen ned mot veien la vi sedumdekke, med prydgress og prydbusker. Resultatet er blitt veldig vellykket. Det ble også snekret opp lange blomsterkasser som gjerde ved terrasse. Lagt rundsingel langs husveggen på baksiden av boligen. Senere kommer en dam i cortenstål med fossefall.
Vi startet med blanke ark. Her er det lagt på jord og grovplanert
prydgress (Calamagrostis acutiflora 'Karl Forster') som neste år vil få høye aks. Klatrebeinved (Euonymus fortunei) skal etter noen år bre seg litt utover som et mellomsjikt. Den har vintergrønne blader.
Sedumdekke i skråning, med innslag av prydbusker og noe vintergrønt (Tsuga mertensiana).
calamagrostis acutiflora blomsterkasse prydgress bare hage
I stedet for tradisjonelt gjerde, ble det bygget lange blomsterkasser. Her plantet vi prydgress og prydløk, som vil blomstre med fiolette kuler til sommeren.
kantprofil i cortenstål støttes opp i bakkant før legging av asfalt, Stålet vil bli rustbrunt når det er eksponert for regn.
grusmatter natursingel barehage gartner prosjekter 2015
gartenprofil bare hage gartner kantprofil
Rundsingel legges i grusmatter. Da ligger den stabilt og man synker ikke ned. Slik at man for eks. kan sette sykkelen på støtte
Her vises noen utvalgte prosjekter fra 2015
elevestein sedum skråning gartner skedsmo akershus
Kulestein mot asfaltkanten.
 
Ny bolig med liten hage. Spennende sammensetning av sedum, prydgress og busker
corylus avellana contorta gartner bare hage
Vrihassel (Corylus avellana 'Contorta') på høsten
Naturtomt med ny trappesti og tråkkheller, dekorert med stein, sedum og mose
steintrapp prosjekter naturhage gartner bare hage
naturtrapp prosjekter natursingel naturstein gartner
sedum naturtrapp tråkkeheller bare hage gartner prosjekter
dekorstein mose sedum trapp bare hage prosjekt
sedum mose bare hage gartner prosjekter
prosjekter steintrapp tråkkhelle bare hage gartner
tråkkhelle prosjekter sedum naturstein bare hage
Dette er en gammel eiendom med en del naturaktig tomt. Den gamle stien med tråkkheller opp til annekset ble oppgradert. Her er det viktig å bevare den naturlige stilarten. Den gamle støttemuren ned mot asfalten ble reparert og forlenget noen meter. Det ble brukt sedummatter og mose som ny beplantning. Rommene mellom fylte vi med dekorstein og singel. Trinnene og tråkkhellene er håndplukket fra pukkverk.
Utgangspunktet. En gammel støttemur som faller sammen, og en igjengrodd sti av tråkkheller.
Sedummattene er lagt for å gi inntrykk av naturlig utbredelse.
Ny sti av tråkkheller i naturstein fra sittegruppe i hagen mot trappa.
Sett ovenfra sklir de nye elementene fint inn i det eksisterende miljøet
Med tiden vil mosen også gro på den nye steinen
naturstein singel mose bare hage prosjekter 2015
Sedummattene vil blomstre i gul, hvit og fiolett igjennom hele neste sommer og høst
 
Staudebed med dekorstein og kantprofil langs hekk
gartner skedsmo bare hage prosjekter hagegartner
vaier klatreplante dekorstein prosjekter gartner bare hage
calamagrostis bare hage gartner steinbed prosjekter 2015
steinbed prosjekt dekorstein gartner skedsmo akershus barehage
staudebed gartner bare hage prosjeker 2015
Terrasse rekkverk før oppstart prosjekt 2015 barehage
Ønsket var å oppgradere eksisterende hage til et mer moderne og stilrent område. For å få enklere tilgang på hagen, ble terrassegjerdet fjernet. Da vil man oppleve å være i hagen, i stedet for å være på terrassen. ved å sette kantprofil i stål langs hekken, vil man få et mye renere inntrykk, og man får et markert skille mellom plen og bark.
Før vi startet hadde terrassen gjerde som skilte av mellom hagen og boligen
Prydgress (Calamagrostis acutuflora 'Karl Forster') i forkant. Diverse stauder langs siden. Her blir det minimalt med luking.
Klatrevaier til humle (Humulus lupulus) festet til dekorstein og helt opp til taket.
Bark bak kantprofil og plenfrø på framside
Vi plantet også et mer tradisjonelt staudebed i hjørnet av hagen.
Prydgress og dekorstein. Feste til humleplante  i den store steinen i enden
For å få enkel tilgang til plenen er det lagt inn tråkkheller i steibedet.
 
Flere bilder fra 2015
Agnbøk (Carpinus betulus) er lite sykdomsutsatt og egner seg til formklippet hekk
Diverese prydgress plantet 2013
Klatrebeinved (Euonymus fortunei 'Emerald Gold') er fantastisk sammen med sedummatter
Et område med hardpakket stein og rotugress. Dekkes med sedum og rundsingel.
Sedum lagt i en bergknaus. Sedumplantene skal her fylle sprekkene som før besto av ugress.
Kantprofil i stål settes i forkant av steinkant, rundsingel segges mellom stålprofil og de store steinene. Da blir det enkelt å klippe plenen inn til bedet
Klasisk engelsk stil. Staudebed med lav buksbomhekk i forkant, som etter hvert skal formklippes.

tlf 94 25 75 34

Enkle tråkkheller mellom hvert trinn