Tidligere prosjekter av bare hageSend e-post til post@barehage.com
eller
tlf 94 25 75 34


Kun stein og leire før bare hage setter spaden i jorda.
ugress, leire og stein av bare hage.
sedummatter og kulestein laget av bare hage
Hagerørkvein og kantprofiler i stål av bare hage
hage under arbeid. Ferdigplenen blir lagt
Gulbambus (Fargesia murielae) i kulestein med kantprofil av stål.
Hage med ferdigplen, sedummatter og kulestein
Hagen hadde ingen ting før vi startet. Kun leire og stein.
Treplatting med rundstein, og langs veggen var eneste element i hagen
Dette er en tilstøtende hage hvor to gode naboer ønsker en helhet på anlegget sitt. Hagen utformes som lettstelt og moderne. Plenen har kantprofiler i stål ved alle bed,  og sedummatter i skråningen ned mot den vestvendte naboens gårdsplass.
Leire og stein med ferdige plantehull for bare hage
Det var på forhånd gravet ut plantegroper til trær.
Kantprofiler av stål skaper en barriære for plenen, så gresset ikke sprer seg og blir til ugress. Som en skjærmende hekk er det plantet hagerørkvein (Calamagrostis acutiflora 'Overdam'), som er et lett og luftig prydgress.
Sedummatter i skråning og dekorsteinsbed langs platting.
Ferdigplenen legges og hagen er grønn og frodig i løpet av noen timer.
Gulbambus (Fargesia murielae) i kulestein.
Hage av dekorstein
Dette er en liten atriumhage, hvor det er brukt dekorstein i diverse størrelser for å lage struktur i overflaten. Det er laget sti av kvadratiske betongheller. Denne hagen ble til i gjennom et samarbeid med Helle's Hage.
Dekorstein og betongheller legges av bare hage
Dekorsteinen skaper spennende struktur
Betonghellene skaper en kontrast til de runde dekorsteinene. Det er også anlagt 3 nye bed, med diverse stauder og krypende hasselurt (Asarum auropaeum), som vil bli frodige til neste år.
Dekorsteinen blir dandert for å skape en spennende struktur.
Frittvoksende blandingshekk med kantprofil av stål og dekorstein
Målet var en hage som trenger lite skjøtsel, men like vel ha et moderne uttrykk. Får å få riktig fall på plenen ble nivået hevet ca 40 cm på siden langs veien. For å unngå gress som vokser inn i beddene, er det brukt kantprofiler av stål i skille mellom alle bed og plen. Det er og lagt dekorstein rundt buskene i blandingshekken ved veien. Bare Hage har og anlagt et bed med ulike prydgress, og et skille med bambus, for å skape skjerming for terrassen.
Matjord legges ut
For å unngå dammer i plenen, må man være nøye med grunnarbeidet.
Plantene har forskjellig plassbehov. I en blandingshekk må hver plante ha forskjellig avstand for å utfolde seg naturlig.
For å unngå ugress legges en ugressduk under dekorsteinen.
Mot innkjøring til nabo blir bed og plen kantet med håndplukket sprengstein.
Matjord legges ut av bare hage
Justering av kantprofiler i forhold til bakkenivå
Dekorstein legges rundt buskene
planteavstanden justeres etter plantenes behov
Dekorsteinen avsluttes med singel mot veien.
Echinaceae purpurea, purpursolhatt plantes langs veranda av bare hage
Dekorsteinen i blandingshekken avsluttes med fin singel mot veien. I plenen ser man prydgessbedet først. Lengre bak er en rekke med bambus som vil vokse seg til en frodig skjermingshekk mot verandaen. Det gamle sibirlønn treet (Acer ginnala) gjør seg ekstra fint med nye omgivelser.
Langs verandaen er det plantet forskjellige sorter av purpursolhatt (Echinaceae purpurea). De varierer i fargene. Fra hvit til oransje, rosa og rød. Noen har og fylte blomster. For å ikke skape en følelse av rom, er bambushekken ca 1,5 meter ut fra terrassen.
Dekorsteinen danderes, plantene kommer til sin rett.
Blandingshekken har planter som står i harmoni og kontrast til hverandre. For eksempel rødbladet japanlønn (Acer palmatum 'Atropurpureum') ved siden av vierhortensia (Hydrangea arborescens 'Anabelle') med sine store hvite blomster. Det vil også være planter som har spesiel prydverdi til forskjellige tider igjenom sesongen.
Ferdigplen er lagt, og prydgressene er plantet
Forskjellige prydgress i fin harmoni. For eks. Fjærgress (Stipa Capillata) med sine lyse fjæraktige aks. I senter står en stor og frodig kinasilkegress (Miscanthus sinensis 'Kleine Fountaine'). Neste sesong vil dette bedet opptre som et frodig og strukturfullt element i hagen.
 
Dette er et heller trist område i hagen, som ligger i halvskygge. I bakkant er en bratt skråning. Mot nord grenser hagen til et lite skogholt.
Etter noen dager med godt gartnerarbeid, begynner den nye delen av hagen å ta form.
Beddet er i to nivåer, hvor det øverste nivået er et surjordsbed med noe større busker, og en blodhengebøk (Fagus sylvatica 'Purple Founatin') som et sentralt element. Det nederste nivået er fylt av diverse stauder. For å skli bedre inn i omgivelsene er beddet kantet med håndplukket sprengstein. Mellom steinene er det plantet lave sedumsorter og murtorskemunn (Cymbalaria murealis). Det er lavere planter i forkant og høyere planter bakover.
staudebed før arbeid av bare hage, gartneren for folk flest
Gartner André Paulsen klargjør staudebed
staudebed ferdig plantet av bare hage
Dette er en naturhage som skulle få et nytt opphøyet bed med blanding av stauder, vintergrønt og små busker. For å ikke få et for stramt uttrykk ble det valgt håndplukket sprengstein som kant på bedet
Nytt staudebed i naturhage
Ferdigplen kantet med sprengstein
Ett år etter
Blandingshekk i dekorstein
Prydgress
Echinaceae et år etter
Prydgessbedet etablerer seg
Purpursolhatt i full blomst.
Plen og blandingshekk vokser til
De fleste prydgress og stauder trenger 3 år før de er godt etablert og har bredt seg utover. Da vil de også bli sterkere i konkurranse mot ugress. Jeg anbefaler å legge på et lag med ren og ugressfri kompost rundt plantene. Det hindrer ugress i å etablere seg og gir næring til plantene.